Sektion 62

Kapflyvningsreglement

Reglement vedrørende sektionens kapflyvninger år 2020. 


Anmeldelser: 

D.d.B.’s korrektionsskemaer eller udskrift fra medlemsprogrammet skal benyttes.

Regnskabsblanketter udskrevet fra foreningsprogrammet skal benyttes.

Kapflyvningsgebyr år 2020. er  8,00 kr. pr. due.

Mangler fodrings eller gummiringsnummer skal pågældende medlem diskvalificeres.

Regnskabsblanketter udskrives fra foreningsprogrammet og gemmes som kontrolmateriale.

Regnskabsfil udskrevet fra foreningsprogrammet sendes som E-mail til regnskab@sektion62.dk

Regnskabet skal være sektionen i hænde inden duernes løsladelse.

Kapflyvningsgebyr overføres straks til  konto nr. 7600 4133815 med tydelig angivelse af hvilken forening og hvilket uge-nr. det drejer sig om. Der kan indbetales á conto beløb.

Kontrollér skemaer o.a. en ekstra gang, det er kedeligt hvis der opstår en fejl, især med klassespillet, det er trods alt penge det drejer sig om.

Blå gummiringe  og papirer på blå flyvninger. Blå og grønne manilamærker på alle blå flyvninger.

Gule gummiringe  og papirer på gule flyvninger. Gule og grønne manilamærker på alle gule flyvninger.

Der bindes manillamærker på begge sider af kurvene, til højre for henholdsvis drikkekars og udflyvningslem.

Husk at skrive kurvenumre på korrektionsskemaerne.


Ingen deltagelse: 

Af hensyn til opsamlingen er det nødvendigt at givebesked senest dagen før afhentningen, såfremt en forening ikke ønsker at deltage på en flyvning til: Bjarne Nielsen Tromsøvej 24  6950 Ringkøbing tlf. 93951344.


Løsladelsestider:

Tiderne vil hurtigst muligt blive offentliggjort på D.d.B.´s hjemmeside.

Medlemmer som er tilmeldt D.d.B.´s SMS-service vil modtage SMS besked om løsladelser.

Foreningerne bedes opgive en kontaktperson til: Bjarne Nielsen Tromsøvej 24 6950 Ringkøbing tlf.93951344.

D.d.B.´s hjemmeside vil være opdateret med hensyn til løsladelser og foreløbige indberettede hastigheder.

Det er løsladerens suveræne ret at udsætte, aflyse eller flytte duerne til et sted hvor slip kan gennemføres.

Ved evt. aflysning vil kun indskud i klassespillet blive tilbagebetalt.


Indtelefonering: 

På sektionsflyvninger indberetter hver forening deres hurtigste due på D.d.B.´s indberetningssystem jvf. tilsendte indberetningsguide.

Systemet foretager derefter selv en beregning og de foreløbige resultater vil herefter være tilgængelige på D.d.B.´s hjemmeside, i lighed med D.d.B. flyvningerne.

Medlemmer som bruger automatisk indberetning via Tauris-anlæg, indberetter således også resultater fra sektionsflyvningen til D.d.B.


Efter flyvningen:

Indberetningerne sendes straks efter flyvningens opgørelse.

Indberetning skal ske ved indsendelse af resultatfil udskrevet fra foreningsprogrammet.

Der indberettes via E-mail til resultat@sektion62.dk

Resultatet af flyvningen vil blive offentliggjort på sektionens hjemmeside http://www.sektion62.dk så snart det foreligger.

Evt. protest mod de offentliggjorte resultater rettes til sektionsformanden.

I øvrigt er D.d.B.´s reglement for afsendelse, opgørelse og opbevaring af kontrolmateriale også gældende for sektionen.


Præmier til først hjemkomne duer: 

Sektionen udsætter 1 præmie à 100 kr. den hurtigste due på hver flyvning.


Klassespil  i sektionen:

Som på D.d.B. flyvninger kan der gøres indskud i såvel kategori A. som B. i klasserne 1, 2, 3, 4 og 5 på henholdsvis 2,- 5,- 15,- 30,- og 50,-


  • I klasserne 1-5 A er præmierne i hver klasse på 5 x indskuddet.
  • I klasserne 1-5 B er præmierne i hver klasse på 10 x indskuddet.
  • Spillet markeres i korrektionsskemaets kolonne 22 og 23 som D.d.B.’s sektionsspil.


Mesterskaber:

Sektionens Championatet sport: Som D.d.B.’s langdistancemesterskab sport og mellemdistancemesterskab sport sammenlagt

Kun hurtigste sportsdue medregnes.


Sektionens Championatet åbent: Som D.d.B.’s langdistancemesterskab åbent og  mellemdistancemesterskab åbent. Kun hurtigste due medregnes.


Superlangdistance: Højeste sammenlagte sektionspoint på de tre overnats/landsflyvninger. Minus 1 flyvning efter eget valg. Hurtigste sportsdue medregnes.


Kortdistancemesterskabet åbent: Højeste sammenlagte sektionspoint på samtlige indenlandske flyvninger med gamle duer minus 2 flyvninger.

Evt. aflyste flyvninger udgår helt af beregningerne. Frit dueantal. Hurtigste due medregnes.


Kortdistancemesterskabet sport: Højeste sammenlagte sektionspoint på samtlige indenlandske flyvninger med gamle duer minus 2 flyvninger.

Evt. aflyste flyvninger udgår helt af beregningerne. Der afkrydses indtil 4 sportsduer på sektionsflyvningerne.

Hurtigste sportsdue medregnes.


Ungemesterskabet åbent: Højeste sammenlagte sektionspoint på samtlige ungeflyvninger. (D.d.B. & sekt.) Der fratrækkes 1 flyvning .

Frit dueantal.  Hurtigste due medregnes.


Ungemesterskabet sport: Højeste sammenlagte sektionspoint på samtlige ungeflyvninger. (D.d.B. & sekt.) Kun hurtigste med 4 markerede due medregnes.

Der fratrækkes 1 flyvning..


Junior & Begyndermesterskabetskab: Som D.d.B.’s junior/begyndermesterskab + de 3 bedste indenlandske flyvninger. Frit dueantal på sektionsflyvningerne. Hurtigste due medregnes.

 Webmaster Leif Tønning